Noram sp. z o.o.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Galanteria Modelarska i Odlewnicza Noram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 6451028280, REGON: 272276694, KRS: 0000218077, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 101, Tarnowskie Góry 42-612.
2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. dokonania wyceny usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy);
b. wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy);
c. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy);
d. kontaktu telefonicznego oraz mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
e. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych).
3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wyceny usługi, jej realizacji oraz wystawienia faktury.
10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zapytaj o dostępność